Servisi/Povrati procedure

Odjeljenje za servis i povrat  -  kontakt: 062 989 770  -  digitalis.servis@gmail.com

 

Servis                                                                                                                                                                                                   

Prodavac se obavezuje da će vršiti besplatne usluge servisiranja za sve uređaje iz prodajnog asortimana prodavca koje kupci reklamiraju, a koji podliježu garanciji (osim za one uređaje za koje je u garantnom listu navedena posebna procedura servisiranja posebnim kanalima: Gorenje, Beko, Philips, Grundig i sl.).

Prodavac će u okviru vlastitog servisa izvršiti popravku ili zamjenu uređaja u roku od najkasnije do 45 dana od dana prijema uređaja na servis Digitalisa, koliko je i zakonski rok za boravak uređaja na servisu.


Da bi se uređaj prihvatio u proces servisiranja neophodno je slijedeće:

Redovno (uz vašu prvu narednu narudzbu – besplatno)

Brzom poštom ili Lično (na trošak Kupca)

 • On-Line nalog je optimiziran i može da se kreira i preko PC-a i preko mobitela
 • Sve dodatne informacije preko svog dodjeljenog komercijaliste u Digitalisu...

 

Povrat

Povrat robe je moguć samo uz posebni obostrani pismeni dogovor. Ukoliko se obe ugovorne strane preliminarno dogovore oko eventualnog povrata isti se realizuje po slijedećim elementima:

 • Povrat robe može se odobriti, uz uslov da se isti može realizirati u najkasnijem roku od 60 dana, od dana izdavanja fakture, osim za artikle gdje je posebno drugačije navedeno (ili dogovoreno).
 • Uz ispunjavanje ovog uslova, Kupac je dužan elektronski ili pismenim putem dostaviti predlog povrata po Obrascu „PP“ sa obavezno popunjenim svim traženim poljima.
 • Nakon odobrenja Predloga od strane Prodavca (komercijalist Digitalisa koji vodi Kupca ili Odjeljenje za servis i povrat u Digitalisu), povrat se može realizirati.
 • Odobreni povrat robe mora pratiti isprintan već uredno popunjen prvobitno navedeni obrazac „PP“ (ili otpremnica Kupca, koja naravno mora biti istovjetna kao i najavljeni i popunjeni prvobitni obrazac „PP“)
 • Troškovi eventualno odobrenih i realiziranih povrata su 5% i za isti procenat će biti umanjena K.O. (troškovi službe zapovrat: sam fizički pregled svakog pojedinog artikla, eventualni manji “prihvatljivi” popravci ambalaže, ponovna priprema, sortiranje i preslagivanje robe u veleprodajni izlazni magacin).
 • Dostavu odobrenih i potvrđenih povrata organizuje isključivo Kupac na svoj trošak.
 • Svi eventualni povrati robe koji stignu u Digitalis, a nisu odobreni i potvrđeni od strane Digitalisa po gore navedenoj proceduri, bit će odbijeni i vraćeni pošiljaocu, kao i svi oni povrati kod kojih su eventualno navedeni prevozni troškovi na teret Digitalisa.
 • Obrazac “PP“ preuzima se sa linka:  preuzimanje obrasca  ili se može dobiti preko dodjeljenog komercijaliste iz Digitalisa.

U povrat ne spada i neće se prihvatati:

 • Oštećena roba
 • Nekompletna roba
 • Roba sa oštećenom ili išaranom ambalažom
 • Roba kod koje je skinuta zaštitna folija, strech folija i sl. (posebno kod mobitela i sličnih artikala)

Ostavlja se mogućnost rješavanja i ovakve „oštećene“ robe po pojedinačnim slučajevima na način da za ovakve slučajeve Kupac dostavlja Digitalisu predlog za „OTKUP“ ove robe, a na isto će se Digitalis očitovati u veoma kratkom periodu.