Kontakt informacije

Veleprodaja / Digitalis d.o.o.

Adresa (oficijelna adresa za poštu): Digitalis d.o.o., Mehmeda Spaha 2A/30, 72290 Novi Travnik

Uprava: Digitalis d.o.o., Mehmeda Kulenovića bb (Kalibunar), 72270 Travnik

besp.tel: 0800 22 432; e-mail: info@digitalis.ba ; tel: 030 542 831 ; fax: 030 542 830; tel: 061 094 094 ; 061 095 095

Magacin: Digitalis d.o.o., u krugu bivše fabrike Bratstvo, 72290 Novi Travnik.

 

Maloprodaja / D-Store

PJ 2   D-Store Novi Travnik  (Novi Travnik; Stjepana Tomaševića b.b.; tel: 030 790 908; mob: 062 981 611)

PJ 3   D-Store Dolac n/l bb  (Dolac n/l bb; tel: 030 595 341)

PJ 4   D-Store Bugojno  (Bugojno, Nugle 2; tel: 030 251 347)

PJ 5   D-Store Donji Vakuf  (Donji Vakuf; 14. septembar bb; tel: 030 205 686

PJ 6   D-Store Gornji Vakuf/Uskoplje  (Gornji Vakuf/Uskoplje; Gradska bb; tel: 030 266 051)

PJ 7   D-Store Travnik  (Travnik, Bosanska 58; tel: 030 536 957)

PJ 8   D-Store Turbe  (Turbe, Bosanska b.b.; tel: 061 956 403)

PJ 9   D-Store Jajce  (Jajce, Kralja Stjepana Tomaševića bb; tel: 030 276 750)

PJ 10 D-Store Bugojno Centar (Bugojno, Sultan Ahmedova 78; tel: 030 276 455)

PJ 11 D-Store Kakanj  (Kakanj, 311. Lahke brigade bb.; tel: 061 304 001)

PJ 12 D-Store Busovača  (Busovača, Zagrebačka bb; tel: 061 190 120)

PJ 14 D-Store Kiseljak  (Kiseljak, Zagrebačka br 3; tel: 030 871 195)

PJ 15 D-Store Vitez  (Vitez, Kralja Tvrtka bb; tel: 030 710 485)

PJ 16 D-Store Jajce II  (Jajce, Donje Pijavice bb; tel: 062 343 432)

PJ 17 D-Store Zenica  (Zenica, Crkvice br 46; tel: 062 133 551)

PJ 18 D-Store Ilijaš  (Ilijaš, Podlugovi bb; tel: 033 670 166)

PJ 19 D-Store Zenica II  (Zenica, Kamberovića čikma bb; tel: 032 222 525)