Narudžbe

Narudžbe

Robu je moguće naručiti 24 sata na dan, 7 dana u tjednu. Roba se naručuje elektronskim obrascem na Web Shopu ili telefonski u dogovoru sa komercijalistom, a Kupac o istoj dobiva obavijest na e-mail adresu. Ukoliko Prodavač iz bilo kojeg razloga nije u mogućnosti isporučiti sve naručene artikle, isporučit će one koje može navedene u narudžbi, a o roku i/ili nemogućnosti isporuke ostatka će pismenim putem na e-mail adresu obavijestiti Kupca. Kupac može prihvatiti ili otkazati isporuku preostalih artikala. Odluči li se Kupac na otkazivanje preostalog djela narudžbe, prodavatelj će mu vratiti novac najkasnije u roku od 7 radnih dana od zaprimanja odluke o otkazivanju i to uplatom na račun.