Kontakti

Kontakt

Veleprodaja / Digitalis d.o.o.

Adresa (oficijelna adresa za poštu): Digitalis d.o.o., Mehmeda Spaha 2A/30, 72290 Novi Travnik

Uprava: Digitalis d.o.o., Mehmeda Kulenovića bb (Kalibunar), 72270 Travnik

Besplatan telefon: 080 022 432; e-mail: info@digitalis.ba ; tel: 030 542 831 ; fax: 030 542 830; tel: 061 094 094 ; 061 095 095

Magacin: Digitalis d.o.o., u krugu bivše fabrike Bratstvo, 72290 Novi Travnik.