Kupovina na rate

Krediti putem banaka
- Intesa SanPaolo banka (2 do 12 rata)
- Addiko banka (2 do 12 rata)
- UniCredit (2 do 24 rate)
- NLB banka (2 do 12 rata)
- Raiffeisen banka (2 do 12 rata)


Sindikalni krediti
- Do 6 mjeseci bez učešća uz ličnu kartu
- Od 6 do 12 mjeseci sa učešćem od 30%

 

MKD Mikrofin
- Max. 18 mjeseci
- Max. ukupni iznos računa 3000 KM
- Min. ukupni iznos računa 200 KM
- Min. rata 25 KM

Potrebna dokumentacija:
1. Lična karta
2. Dokaz o primanjima: platna lista; ček od penzije; izvod sa tekućeg računa...
3. Dokaz o adresi: CIPS prijava
4. Predračun


Ustanove i firme:
FZ MIO-PIO | Fond PIO RS | ADK d.o.o. | MKD MIKROFIN d.o.o. | Ministarstvo odbrane BiH | GS - TMT d.d. | Print-GS d.d. | Atena d.o.o. | JU Bolnica Travnik | Positive Group d.o.o. | JU Dom zdravlja Travnik | Promo d.o.o. | RMU Kakanj d.o.o. | JKP Bašbunar d.o.o. Travnik | Malak Janj d.o.o. | Srednjobosanske šume / Šume Središnje Bosne | J.U. Bolnica za plućne bolesti i TBC Travnik | MKF PARTNER | Makap d.o.o. | Hrvatska bolnica" Dr fra Mato Nikolić" Nova Bila | Rudnici boksita Jajce d.d. Jajce | Vlada Srednjobosanskog kantona | Vilenica-Čistoća j.k.p. | JP Stan | Komar - Tvornica gipsa z.d.d. | Općinski sud u Travniku | ATT d.o.o. | J.U. Dom zdravlja Donji Vakuf | Teritorijalna Vatrogasna Jedinica Travnik | JKP "Gradina" d.o.o. Donji Vakuf | JP BH Pošta d.o.o. | J.K.U.P. Čistoća d.o.o. Bugojno | J.P. „Vilenica-Vodovod“ d.o.o. Novi Travnik | JP "VODOKOM" d.o.o. Kakanj | "AD nož" d.o.o. Novi Travnik | JU Centar za kulturu, informisanje i sport | Općina Travnik | Dvigala d.o.o. | JKP Rradovina d.o.o. Gornji Vakuf - Uskoplje | J.U. Dom zdravlja Novi Travnik | JU Dom zdravlja Busovača | siRenA d.o.o. | JP Šumsko Privredno Društvo ZE-DO Kantona d.o.o Zavidovići | "NAŠ DOM" d.o.o. Travnik | JU Opća bolnica Jajce | JU Apoteka/Ljekarna Travnik | GRAWE osiguranje | Sindikalne organizacije Općine Donji Vakuf | Općina Busovača | Bentoproduct d.o.o. Šipovo | MUP ZE-DO kantona - Uprava policije Zenica | JKP Vodovod i kanalizacija | JU Kulturno-sportski centar Bugojno | Sindikalna organizacija Termoelektrana Kakanj | JU Dom zdravlja Gornji Vakuf-Uskoplje | JU Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Bugojno | Općina Donji Vakuf | Općina Kiseljak | Medžlis Islamske zajednice Travnik | Kantonalno tužilaštvo Srednjobosanskog kantona u Travniku | JU Dom zdravlja Fojnica | Ministarstvo finansija Zeničko-dobojskog kantona | JU Centar za obrazovanje i kulturu Gornji Vakuf | JU Centar za kulturu općine Travnik | Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine | PPUD MECA d.o.o. | Kantonalna direkcija za puteve SBK Busovača | Bosna Bank International | ČARDACI d.o.o. | JP RTV Bugojno | JU Zavičajni Muzej Travnik | Općinski sud u Kaknju | JU Osnove i srednje škole (Travnik, Turbe, Novi Travnik, Bugojno, Donji Vakuf, Gornji Vakuf-Uskoplje, Jajce, Busovača, Kiseljak)