Kontakt informacije

Veleprodaja / Digitalis d.o.o.

Adresa (oficijelna adresa za poštu): Digitalis d.o.o., Mehmeda Spaha 2A/30, 72290 Novi Travnik

Uprava: Digitalis d.o.o., Dolac n/L bb (u sklopu maloprodajne Poslovne jedinice D-Store Dolac n/L bb)

besp.tel: 0800 22 432; e-mail: info@digitalis.ba ; tel: 030 542 831 ; fax: 030 542 830; tel: 061 094 094 ; 061 095 095

Magacin: Digitalis d.o.o., u krugu bivše fabrike Bratstvo, 72290 Novi Travnik.

 

Maloprodaja / D-Store

PJ 2  D-Store Novi Travnik  (Novi Travnik; Stjepana Tomaševića b.b.; tel: 030 790 908; mob: 062 981 611)

PJ 3  D-Store Dolac n/l bb  (Dolac n/l bb; tel: 030 542 831)

PJ 4  D-Store Bugojno  (Bugojno, Nugle 2; tel: 030 251 347)

PJ 5  D-Store Donji Vakuf  (Donji Vakuf; 770. Slavne brdske brigade; tel: 030 205 686

PJ 6  D-Store Gornji Vakuf/Uskoplje  (Gornji Vakuf/Uskoplje; Gradska bb; tel: 030 266 051)

PJ 7  D-Store Travnik  (Travnik, Bosanska b.b.; tel: 030 536 957)

PJ 8  D-Store Turbe  (Turbe, Bosanska b.b.; tel: 061 956 403)

PJ 8  D-Store Jajce  (Jajce, Kralja Stjepana Tomaševića bb; tel: 030 276 750)