Servis i reklamacije

Servis i reklamacije
Ukoliko uređaj trebate servisirati, molimo da provjerite dokumentaciju o ovlaštenom servisu koju ste dobili uz uređaj te postupite u skladu s uputama ovlaštenog servisa. Kupac će organizirati transport servisa o svom trošku i to: 

 

- uz obavezno popunjavanje Servisnog lista (sa opisom kvara); obrazac Servisnog lista se može preuzeti sa naše web stranice ili zatražiti od odgovornog komercijaliste iz Digitalisa (u prilogu; Aneks 3)

- bez popunjenog Servisnog lista, poslana roba neće biti primljena od strane Digitalisa i ista će biti vraćena pošiljaocu

- roba poslana Digitalisu na servis, a za koju budu navedeni bilo kakvi troškovi za Digitalis, nažalost neće biti primljena i ista će biti vraćena pošiljaocu


Primopredaja pošiljke

- fizička oštećenja:
fizička oštećenja uočavati kod prijema i za takvu robu praviti zapisnik odmah sa ovjerom svojim vlastoručnim potpisom i potpisom prevoznika / takve artikle ne primati i vraćati nama
naknadne reklamacije za ovakve slučajeve fizičkih oštećenja nažalost neće biti prihvaćane

 

skriveni nedostaci i startna neispravnost:
ovakvi slučajevi će biti prihvaćani u rješavanje

rješenja mogu biti klasična (servis) ili posebna (zamjena za drugi uređaj), uz dogovor sa servisnim odjelom Digitalisa ili odgovornim komercijalistom. Ako je pošiljka oštećena u transportu, molimo vas da pošiljku ne preuzimate, te da kontaktirate DIGITALIS u što kraćem roku kako bi se poslala nova pošiljka.

 

Povrat

- povrat robe se odobrava, uz uslov da se isti može realizirati u najkasnijem roku od 60 dana, od dana izdavanja fakture, osim za artikle gdje je posebno drugačije navedeno
- kupac je dužan pismenim putem dostaviti prijedlog povrata, uz navedeni razlog, a po propisanom obrascu (u prilogu; Aneks 2)
- nakon odobrenja predloga od strane prodavca (komercijalist Digitalisa koji vodi Kupca), isti se može realizirati
- odobreni povrat robe mora pratiti odgovarajući dokument „Povratnica“ sa slijedećim parametrima: naziv artikla, broj računa Digitalisa po kojem je artikal isporučen Kupcu, barkod, vpc, rabat, količina)
- sam fizički način povrata (vozilo, brza pošta. ili dr.) u dogovoru sa komercijalistom Digitalisa

 

u povrat ne spada i neće se prihvatati:

- oštećena roba
nekompletna roba
roba sa oštećenom ili išaranom ambalažom
roba kod koje je skinuta zaštitna folija, strech folija i sl. (posebno kod mobitela i sličnih artikala)


Ostavlja se mogućnost rješavanja i ovakve „oštećene“ robe po pojedinačnim slučajevima na način da za ovakve slučajeve Kupac dostavlja Digitalisu predlog za „OTKUP“ ove robe, a na isto će se Digitalis očitovati u veoma kratkom periodu