Procedure za povrat i servis (RMA)

Obrazac RMA (za prijedlog povrata i servis)
Link za preuzimanje

POVRAT ROBE
Povrat robe je moguć samo uz posebni obostrani pismeni dogovor. Ukoliko se obe ugovorne strane preliminarno dogovore oko eventualnog povrata isti se realizuje po slijedećim elementima:

Povrat robe se odobrava, uz uslov da se isti može realizirati u najkasnijem roku od 60 dana, od dana izdavanja fakture, osim za artikle gdje je posebno drugačije navedeno. Uz ispunjavanje ovog uslova, Kupac je dužan pismenim putem dostaviti predlog povrata, uz navedeni razlog, a po Obrascu “Predlog povrata“. Nakon odobrenja Predloga od strane Prodavca od strane komercijaliste Digitalisa koji vodi Kupca, isti se može realizirati. Odobreni povrat robe mora pratiti odgovarajući dokument „Povratnica“ sa slijedećim parametrima: naziv artikla, broj računa Digitalisa po kojem je artikal isporučen Kupcu, barkod, vpc, rabat, količina). Troškovi eventualnih povrata su 5%, te će za isti procenat biti umanjen K.O.

Dostavu odobrenih i potvrđenih povrata organizuje isključivo Kupac na svoj trošak. Svi eventualni povrati robe koji stignu u Digitalis, a nisu odobreni i potvrđeni od strane Digitalisa po gore navedenoj proceduri, bit će odbijeni i vraćeni pošiljaocu, kao i svi oni povrati kod kojih su eventualno navedeni prevozni troškovi na teret Digitalisa.

U povrat ne spada i neće se prihvatati:
- Oštećena roba
- Nekompletna roba
- Roba sa oštećenom ili išaranom ambalažom
- Roba kod koje je skinuta zaštitna folija, strech folija i sl. (posebno kod mobitela i sličnih artikala)

Ostavlja se mogućnost rješavanja i ovakve „oštećene“ robe po pojedinačnim slučajevima na način da za ovakve slučajeve Kupac dostavlja Digitalisu predlog za „OTKUP“ ove robe, a na isto će se Digitalis očitovati u veoma kratkom periodu.
Obrazac “Predlog povrata“ može se preuzeti na linku ispod: (ili dobiti preko dodjeljenog komercijaliste iz Digitalisa; isti se dostavlja elektronski e-mailom nadležnom komercijalisti Digitalisa, ili printano na fax Digitalisa)SERVISNE USLUGE

Prodavac se obavezuje da će vršiti besplatne usluge servisiranja za sve uređaje iz prodajnog asortimana

prodavca koje kupci reklamiraju, a koji podliježu garanciji (osim za one uređaje za koje je u garantnom

listu navedena posebna procedura servisiranja posebnim kanalima: Gorenje, Beko, Philips, Grundig i sl.).

 

Prodavac će u okviru vlastitog servisa izvršiti popravku ili zamjenu uređaja u roku od najkasnije do 45 radnih dana

od dana prijema uređaja na servis Digitalisa, koliko je i zakonski rok za boravak uređaja na servisu. Da bi se

uređaj prihvatio u proces servisiranja, treba dati najavu komercijalisti Digitalisa (e-mailom, telefonom...) i

mora se popuniti Obrazac Servisni List (bez uredno popunjenog servisnog lista, uređaj neće biti primljen na

servis Digitalisa).

 

Dostavu servisa Digitalisu organizuje isključivo Kupac kod hitnih slučajeva (na svoj trošak). Sve eventualne

dostave servisa koje stignu u Digitalis, a sa prevoznim troškovima na teret Digitalisa, bit će odbijene i  

vraćene pošiljaocu. Ostaje mogućnost da se servis predaje vozaču Digitalisa samo i isključivo kod isporuke

naručene robe (odnosno ukoliko je Kupac imao narudžbu). Obrazac “Servisni list“ može se preuzeti na web

stranici Digitalisa (pod odjeljkom Infocentar), ili dobiti preko dodjeljenog komercijaliste iz Digitalisa; isti se

obavezno printa i popunjava ručno te se dostavlja uz artikal za servis.

 

*Kupci koji su na sistemu isporuke brzom poštom eventualni servis dostavljaju u svom aranžmanu (na svoj

trošak). Ponovno vraćanje ovakvog odrađenog servisa Kupcu ide na trošak Prodavca (samo ukoliko je

dostavljanje artikla na servis opravdano).