Procedure za povrat i servis (RMA)

Obrazac RMA (za prijedlog povrata i servis)
Link za preuzimanje
 

Povrat

- Svi eventualni povrati robe koji stignu u Digitalis, a nisu odobreni i potvrđeni od strane Digitalisa bit će odbijeni i vraćeni pošiljaocu, kao i svi oni povrati kod kojih su eventualno navedeni prevozni troškovi na teret Digitalisa.

- Popunjen dokument dostaviti na navedenu adresu (rok obrade 7 dana od dana dostave dokumenta)

- Nakon potvrde i odobrenja za povrat od strane dodjeljenog komercijaliste u Digitalisu, sa istim dogovoriti vrijeme i način slanja (preuzimanja) povrata

 

Servis

- Potreban je detaljan opis greške! Nismo u mogućnosti obraditi nejasne prigovore. Prije vraćanja neispravne robe potrebno je kratko testiranje. Ako kvar ne bude pronađen, naplatit će vam se usluga! Ukoliko uređaj podliježe garanciji OBAVEZNO potrebno priložiti kopiju fiskalnog računa i originalni popunjeni jamstveni/garantni list (bez ove prateće dokumentacije, servis se neće moći realizirati)...

- Dostavu servisa Digitalisu organizuje isključivo Kupac kod hitnih slučajeva (na svoj trošak); za eventualni drugačiji način dostave, potrebno je da kupac artikle za servis bilo kako prijavi gore navedenom RMA odjeljenju u Digitalisu i sa istim dogovori eventualne druge načine dostave

- Popunjen dokument OBAVEZNO mora biti priložen uz artikle koji se dostavljaju na servis

- Sve eventualne dostave servisa koje stignu u Digitalis, a sa prevoznim troškovima na teret Digitalisa, bit će odbijene i vraćene pošiljaocu. Ostaje mogućnost da se servis predaje vozaču Digitalisa samo i isključivo kod isporuke naručene robe (odnosno ukoliko je Kupac imao narudžbu).
 

Primopredaja pošiljke

fizička oštećenja:
fizička oštećenja uočavati kod prijema i za takvu robu praviti zapisnik odmah sa ovjerom svojim vlastoručnim potpisom i potpisom prevoznika / takve artikle ne primati i vraćati nama
naknadne reklamacije za ovakve slučajeve fizičkih oštećenja nažalost neće biti prihvaćane

 

skriveni nedostaci i startna neispravnost:
ovakvi slučajevi će biti prihvaćani u rješavanje

rješenja mogu biti klasična (servis) ili posebna (zamjena za drugi uređaj), uz dogovor sa servisnim odjelom Digitalisa ili odgovornim komercijalistom. Ako je pošiljka oštećena u transportu, molimo vas da pošiljku ne preuzimate, te da kontaktirate DIGITALIS u što kraćem roku kako bi se poslala nova pošiljka.